За нас Сведения за фирма “Kartonbar” Нашата фирма “KartonBar” започна своята дейност в опаковъчната индустрия през 2000-та година с производството на картонени чаши и картонени съдове. Фирма “KartonBar” с 15 години натрупан опит в този сектор върви с уверени и сигурни крачки по пътя към задоволяване на потребностите на своите клиенти. Фирма “KartonBar”, при призводството на картонени чаши и картонени съдове/опаковки на основата на научноизследователската си дейност, си е поставила за цел да предоставя на своите клиенти възможно най-добрите услуги, които те заслужават, като отдава предпочитание най-вече на човешкото здраве. Като израз на своята загриженост към проблемите на околната среда фирма “KartonBar” включи в своя асортимент, състоящ се от картонени чаши и картонени посуда в различни размери и десени, предназначени за топли и студени напитки – компост (органично) биоразградими картонени чаши и съдеве. Като фирма, поела своята отговорност към обществото и за опазването на природната среда, “KartonBar” полага усилия за осъществяване на едно производство, безвредно за човешкото здраве, рециклируемо и благоприятно за околната среда. Фирма “KartonBar”, която държи на преден план спазването на правилата за охрана на труда и за създаване на безопасни условия за труд, следи отбизо развитието на технологиите и обогатява непрекъснато своя асортимент от стоки, според нуждите на потребителите. Ще се радваме да ви видим сред нас, като част от семейството на фирма “KartonBar”.